Link Search Menu Expand Document

Norma ISO 37002:2021

Norma ISO 37002:2021 zawiera szereg rekomendacji dotyczących wdrożenia efektywnego systemu zgłaszania nieprawidłowości oraz zarządzania zgłoszeniami od sygnalistów. Jest dedykowana wszelkim organizacjom niezależnie od obszaru działania i sektora.


Dla kogo ISO 37002?

Dokument wydany w lipcu 2021 r. przez komitet ISO/TC309 pod nazwą ISO 37002:2021 - Whistleblowing management systems - Guidelines. Czyli w wolnym tłumaczeniu “wytyczne do systemu zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości”. Wytyczne zawarte w ISO 37002 mają charakter ogólny i w zamierzeniu mają być stosowane we wszystkich organizacjach, niezależnie od ich rodzaju, wielkości, charakteru działalności oraz tego, czy działają w sektorze publicznym, prywatnym czy non-profit.

Jakie są najważniejsze cele związane z ISO 37002?

Norma wskazuje jak sformalizować podejmowanie działań w zakresie przyjmowania, oceny i rozpatrywania zgłoszeń od sygnalistów, a także stosowania środków następczych. Silny nacisk kładziony jest na kwestie wyznaczania i weryfikacji realizacji celów, które system ma w danej organizacji spełniać. Ma to zapewnić, że przyjęte rozwiązania będą skuteczne i będą podlegały ciągłemu doskonaleniu.

Norma koncentruje się na obsłudze zgłoszeń od sygnalistów, a nie na samym sygnaliście. Norma ISO 37002 to zbiór wskazówek dotyczących sposobu tworzenia systemu obsługi zgłoszeń. Wskazówki te skupiają się przede wszystkim na przyjmowaniu zgłoszeń, ich ocenie, klasyfikacji oraz nadawaniu im dalszego biegu. W niektórych przypadkach konieczne jest przeprowadzenie dochodzenia oraz podjęcie działań następcznych a także na zamykaniu zakończonych spraw. Są to cztery etapy obsługi zgłoszeń otrzymanych od osób informujących o nieprawidłowościach czyli od sygnalistów.