Link Search Menu Expand Document

Wymagania prawne

Podstawowym aktem prawnym chroniącym sygnalistów jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Potocznie nazywana jest “dyrektywą o sygnalistach”.


Poza dyrektywą EU 2019/1937, ustawodawca krajowy w lokalnych przepisach może ustalić nieco inaczej zakres dziedzin lub aktów prawnych, które podlegać będą takim samym wymaganiom znajdującym się w dyrektywie unijnej. Dodatkowo pracodawca może w wewnętrznych procedurach wskazać konkretny zbiór typów naruszeń, które mogą być zgłaszane kanałem wewnętrznym dla sygnalisty. Istnieją także inne akty prawne oraz standardy, które również wskazują na istotne rozwiązania dotyczące obsługi sygnalistów.


Spis treści