Link Search Menu Expand Document

Dostęp do skrzynki kontaktowej

Najlepszym sposobem na wysłanie zgłoszenia przez sygnalistę jest skorzystanie z bezpiecznej i anonimowej skrzynki kontaktowej. Każdy podmiot, który zobowiązany jest wdrożyć Dyrektywę UE 2019/1937, może udostępnić adres anonimowej skrzynki dla sygnalistów.


Spis treści
 1. Skrzynka kontaktowa BezpiecznyKontakt.pl
  1. Adres skrzynki dostępny w Internecie
   1. Przykłady
    1. Przykładowy ekran startowy dla adresu podstawowego
    2. Przykładowy ekran formularza zgłoszenia dla adresu podstawowego
  2. Adres skrzynki dostępnej w sieci Tor
   1. Przykład
    1. Przykładowy ekran startowy dla skrzynki kontaktowej dostępnej z sieci Tor
 2. Częste pytania dotyczące anonimowej skrzynki dla sygnalistów
  1. Dlaczego korzystanie z sieci Tor daje dodatkowe zabezpieczenie?
  2. Gdzie szukać adresu skrzynki mojego pracodawcy, do którego chcę wysłać anonimowe zgłoszenie?

Skrzynka kontaktowa BezpiecznyKontakt.pl

W przypadku, gdy podmiot korzysta ze skrzynki wdrożonej w ramach usługi Bezpieczny Kontakt, skrzynka posiada dwa różne adresy. Pierwszy adres jest podstawowy, na który można wejść z dowolnego urządzenia i dowolnej przeglądarki internetowej. Istnieje także drugi adres, który daje dodatkową ochronę i jeszcze wyższy stopień zachowania anonimowości. Dotyczy to adresu dostępnego jedynie w sieci Tor.

Adres skrzynki dostępny w Internecie

Adres podstawowy to klasyczny adres internetowy (URL), który przeniesie nas do skrzynki kontaktowej z poziomu typowej przeglądarki internetowej, dostępnej zarówno w smartfonie, jak również w tablecie czy komputerze typu laptop i desktop. Adres skrzynki w tym wariancie jest zawsze szyfrowany protokołem SSL, dlatego początek adresu zaczyna się od https.

Przykłady

 1. Jeśli nazwa firmy to Szybkie Zakupy, to adres podstawowy może wyglądać w ten sposób:

  https://szybkiezakupy.bezpiecznykontakt.pl
  
 2. W przypadku gdy nazwa jednostki samorządu terytorialnego to Urząd Miasta Berdyczów, to adres podstawowy może wyglądać w ten sposób:

  https://urzadmiastaberdyczow.bezpiecznykontakt.pl
  
Przykładowy ekran startowy dla adresu podstawowego

Przykładowy ekran startowy dla adresu podstawowego

Na powyższym przykładzie warto odnotować, że użytkownik korzystając z adresu podstawowego otrzymuje także informację o tym, jaki jest adres skrzynki kontaktowej w sieci Tor.

Przykładowy ekran formularza zgłoszenia dla adresu podstawowego

Przykładowy ekran formularza zgłoszenia dla adresu podstawowego

Adres skrzynki dostępnej w sieci Tor

Aby osiągnąć jeszcze wyższy stopień anonimowości, każda skrzynka BezpiecznyKontakt.pl posiada także dodatkowy adres, który pozwala na dostęp do danej skrzynki z poziomu sieci Tor. Tor to wirtualna sieć komputerowa implementująca trasowanie cebulowe drugiej generacji. Sieć zapobiega analizie ruchu sieciowego i w konsekwencji zapewnia użytkownikom prawie anonimowy dostęp do zasobów Internetu. Więcej informacji można znaleźć w Wikipedii.

Aby uzyskać dostęp do skrzynki kontaktowej poprzez sieć Tor w swoim urządzeniu, niezbędna jest przeglądarka Tor Browser. Można ją pobrać ze strony torproject.org.

Przykład

Adresy stron w sieci Tor mają końcówkę .onion, a przykładowy adres skrzynki dla sygnalistów w sieci Tor może wyglądać następująco:

http://3xpujgfdmo5aewffltbvvhc7vmmr5wropn4rpjuy4ysdydd3whmrt2yd.onion
Przykładowy ekran startowy dla skrzynki kontaktowej dostępnej z sieci Tor

Przykładowy ekran startowy dla skrzynki kontaktowej dostępnej z sieci Tor


Częste pytania dotyczące anonimowej skrzynki dla sygnalistów

Dlaczego korzystanie z sieci Tor daje dodatkowe zabezpieczenie?

Powodów jest wiele. Jeśli sieć, z której korzystasz jest monitorowana, administrator zauważy tylko, że używasz TorBrowser, ale nie będzie w stanie sprawdzić, do jakich celów. Ponadto ruch sieciowy, który trafia do skrzynki w sieci Tor, przechodzi przez wiele serwerów maskujących rzeczywistego nadawcę.

O tym jak zwiększyć bezpieczeństwo sygnalisty można przeczytać na stronie Zasady bezpieczeństwa.

Gdzie szukać adresu skrzynki mojego pracodawcy, do którego chcę wysłać anonimowe zgłoszenie?

W podmiotach, które podlegają regulacjom Dyrektywy UE 2019/1937, wszyscy pracownicy powinni zostać skutecznie powiadomieni o procedurach obowiązujących w danej organizacji, w tym również o sposobach bezpiecznej komunikacji dla sygnalistów.

W przypadku braku informacji o adresie anonimowej skrzynki kontaktowej, warto sprawdzić dostępne źródła (np. wewnętrzny serwis intranetowy albo biuletyn informacji publicznej). Można także zapytać bezpośrednio osobę wyznaczoną jako koordynatora ds. obsługi sygnalistów.