Link Search Menu Expand Document

Kto to jest odbiorca?

Odbiorca to osoba przyjmującą zgłoszenia sygnalistów i podejmująca działania następcze. W zależności od przyjętych procedur w organizacji, może to być np. cały wydział albo podmiot zewnętrzny. Odbiorca jest odpowiedzialny m.in. za przekazanie odpowiedzi na zgłoszenia sygnalistów oraz dotrzymanie terminów w komunikacji z sygnalistą.

Jak odpowiadać na zgłoszenia? Jak prowadzić rejestr zgłoszeń?


W opracowaniu


Spis treści