Link Search Menu Expand Document

Bezpieczna i anonimowa skrzynka kontaktowa dla sygnalistów

Witaj w systemie pomocy Bezpieczny Kontakt, gdzie dowiesz się jak korzystać z bezpiecznej i anonimowej skrzynki dla sygnalistów w oparciu o aplikację open source GlobaLeaks.

Jestem sygnalistą Jestem odbiorcą


Podstawowe pojęcia

Kto to jest sygnalista?

Sygnalistą może być każdy z nas. Czyli jest to osoba fizyczna, która zgłasza informacje na temat potencjalnych naruszeń prawa w związku z wykonywaną przez siebie pracą. Sygnalista podlega ochronie zgodnie z Dyrektywą UE a działania odwetowe wobec sygnalistów są sankcjonowane prawnie. W najlepszym przypadku sygnalista powinien mieć możliwość zgłaszania naruszeń w sposób bezpieczny i anonimowy.

Więcej: Sygnalista, czyli osoba zgłaszająca naruszenie

Kto to jest odbiorca?

Odbiorca to osoba przyjmującą zgłoszenia sygnalistów i podejmująca działania wyjaśniające (zaradcze). W zależności od przyjętych procedur w organizacji, może to być np. cały wydział albo podmiot zewnętrzny. Odbiorca jest odpowiedzialny m.in. za uzyskanie odpowiedzi na zgłoszenia sygnalistów oraz dotrzymanie terminów w komunikacji z sygnalistą.

Więcej: Odbiorca, czyli osoba przyjmująca zgłoszenie

Czym jest skrzynka kontaktowa dla sygnalistów?

Skrzynka kontaktowa dla sygnalistów to internetowy kanał zgłoszeniowy, oferujący bezpieczną, anonimową i szyfrowaną drogę komunikacji z podmiotem, który otrzymuje zgłoszenia. Skrzynka funkcjonuje jako aplikacja służąca do zgłaszania naruszeń, która zapewnia sygnalistom zachowanie anonimowości. Sygnalista poprzez skrzynkę może zgłaszać naruszenia prawa bez podawania swoich danych osobowych.

Więcej: Skrzynka dla sygnalistów

Czym jest unijna dyrektywa o ochronie praw sygnalistów?

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii wszystkie kraje członkowskie UE (w tym Polska) powinny wprowadzić do 17 grudnia 2021 r. Dyrektywa nakłada na duże organizacje oraz podmioty publiczne nowe obowiązki ustanowienia procedur, rozwiązań prawnych i organizacyjnych oraz wdrożenia narzędzi spełniających wymagania dotyczące obsługi sygnalistów.

Więcej: Dyrektywa UE 2019/1937

Czym jest norma ISO 37002?

Jest to dokument wydany przez komitet ISO/TC309 pod nazwą ISO 37002:2021 - Whistleblowing management systems - Guidelines. Czyli w wolnym tłumaczeniu “wytyczne do systemu zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości”. Wytyczne zawarte w ISO 37002 mają charakter ogólny i w zamierzeniu mają być stosowane we wszystkich organizacjach, niezależnie od ich rodzaju, wielkości, charakteru działalności oraz tego, czy działają w sektorze publicznym, prywatnym czy non-profit.

Więcej: Norma ISO 37002

Czym jest GlobaLeaks?

Platforma GlobaLeaks została stworzona przez włoskich programistów dla fundacji Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights, wspierającej sygnalistów. Aplikacja jest rozwijana od roku 2012 przez wiele zaangażowanych osób i organizacji. Platforma ma transparentny (otwarty) kod źródłowy oraz zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i anonimowości sygnalistów. Korzystają z niej organizacje, watchdogi i media z kilku kontynentów.

Więcej: Platforma GlobaLeaks

Czym jest Bezpieczny Kontakt?

Bezpieczny Kontakt to usługa wdrożeniowa dla firm i podmiotów publicznych, polegająca na opracowaniu dokumentacji, procedur, przeprowadzeniu szkoleń oraz wdrożeniu bezpiecznej skrzynki kontaktowej dla sygnalistów. Usługa jest realizowana przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w branży związanej z cyberbezpieczeństwem, systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych osobowych.

Więcej: BezpiecznyKontakt.pl