Link Search Menu Expand Document

Skrzynka kontaktowa dla sygnalistów

Zgodnie z przepisami każdy pracodawca może zapewnić wewnętrzny, anonimowy kanał zgłoszeń dla sygnalistów, co powinno mieć odzwierciedlenie w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych.

Oprogramowanie GlobaLeaks Anonimowość dla sygnalisty


Wewnętrzny kanał zgłoszeniowy

Dyrektywa unijna 2019/1937 wymaga utworzenia bezpiecznych wewnętrznych kanałów przekazywania zgłoszeń przez sygnalistów. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane różnymi kanałami.

Rodzaje kanałów komunikacji z sygnalistami

Projekt ustawy zakłada, że sposoby przekazywania zgłoszeń powinny obejmować co najmniej możliwość dokonywania zgłoszeń pisemnych oraz ustnych. A zatem można wdrożyć w organizcji np. infolinię, formularz na stronie WWW, dedykowany adres e-mail, a także tradycyjne skrzynki na pisemne zgłoszenia. W regulaminie wewnętrznym można również przypisać obowiązek przyjmowania zgłoszeń ustnych przez wyznaczone osoby w organizacji.

Co ważne, sygnaliści, którzy będą chcieli dokonać zgłoszenia ustnego, będą mogli żądać zorganizowania spotkania, które musi odbyć się nie poźniej niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Niemniej wskazane powyżej kanały nie zapewniają anonimowości, co może zniechęcać sygnalistów do zgłaszania nieprawidłowości.

Anonimowa skrzynka kontaktowa

Projekt ustawy wyraźnie wskazuje, że kierownictwo organizacji może podjąć decyzję, czy chce dopuścić do przyjmowania zgłoszeń anonimowych, czyli nie zawierających danych osobowych sygnalisty. Decyzja ta powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych.

Przykładem rozwiązania, które daje sygnaliście poczucie bezpieczeństwa przy zachowaniu jego anononimowości, jest wdrażana w ramach usługi Bezpieczny Kontakt skrzynka w oparciu o oprogramowanie GlobaLeaks.


Spis treści