Link Search Menu Expand Document

Dyrektywa o sygnalistach

Podstawą dyrektywy jest uznanie, że sygnaliści odgrywają kluczową rolę w ujawnianiu naruszeń i zapobieganiu im oraz w ochronie dobra społecznego. Sygnaliści często rezygnują ze zgłaszania swoich zastrzeżeń lub podejrzeń z obawy przed działaniami odwetowymi, dlatego też dyrektywa UE 2019/1937 ma zapewnić zrównoważoną i skuteczną ochronę sygnalistów.


Pełna nazwa dyrektywy

Pełna nazwa w języku angielskim: Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law.

Pełna nazwa w języku polskim: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Tekst źródłowy

Z dokumentem źródłowym w polskiej wersji językowej można zapoznać się w serwisie EUR-Lex pod adresem eur-lex.europa.eu.

Daty i terminy

DataRodzajOdstępstwo
2019-10-23Podpisanie dyrektywy 
2019-12-16Publikacja dyrektywy 
2021-12-17Wprowadzenie w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnychArt. 26.1
2023-12-17Wprowadzenie w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnychArt. 26.2