Link Search Menu Expand Document

Dostęp do zgłoszeń

W przypadku skrzynki Bezpieczny Kontakt każdy sygnalista zgłaszający naruszenia tą drogą uzyskuje dostęp do swojego zgłoszenia, gdzie może sprawdzić status sprawy oraz uzyskaną odpowiedź.


Spis treści
 1. Kod potwierdzenia zgłoszenia
  1. Przykładowy ekran uzyskania kodu zgłoszenia
  2. Przykładowy ekran wprowadzenia posiadanego kodu
 2. Status zgłoszenia
 3. Co w przypadku utraty kodu zgłoszenia?

Kod potwierdzenia zgłoszenia

W celu uzyskania dostępu do swojego zgłoszenia, sygnaliści muszą podać swój kod zgłoszenia, który jest losowo generowaną 16-cyfrową sekwencją utworzoną podczas pierwszego przesyłania zgłoszenia. Ten 16-cyfrowy format przypomina standardowy numer telefonu, co ułatwia sygnalistom ukrycie swoich kodów zgłoszeń.

Pamiętaj: uzyskany kod zgłoszenia jest wyświetlony i znany tylko sygnaliście, który zgłosił naruszenie. Kod zgłoszenia nie jest znany nikomu innemu, dlatego każdy sygnalista musi zadbać o to, aby jego kod zgłoszenia nie został udostępniony osobom postronnym.

Patrz: Zasady bezpieczeństwa

Przykładowy ekran uzyskania kodu zgłoszenia

Przykładowy ekran uzyskania kodu zgłoszenia

Przykładowy ekran wprowadzenia posiadanego kodu

Przykładowy ekran wprowadzenia posiadanego kodu

Status zgłoszenia

Po uzyskaniu dostępu do zgłoszenia za pomocą 16-cyfrowego kodu zgłoszenia, sygnalista będzie mógł sprawdzić:

 • datę zgłoszenia,
 • datę ostatniej aktualizacji,
 • datę wygaśnięcia,
 • status (nowy, otwarty, zamknięty),
 • treść swojego zgłoszenia wraz z opcjonalnymi załącznikami,
 • odpowiedzi uzyskane od odbiorcy wraz z opcjonalnymi załącznikami.

W ramach zgłoszenia sygnalista może prowadzić komunikację dwustronną z odbiorcą. Jedynym sposobem na sprawdzenie, czy odbiorca udzielił odpowiedzi w ramach zgłoszenia, jest dostęp do zgłoszenia przy pomocy kodu zgłoszenia. W ramach zachowania anonimowości nie stosuje się żadnego mechanizmu innych powiadomień, ponieważ sygnalista nie musi podawać żadnych danych identyfikacyjnych.

Co w przypadku utraty kodu zgłoszenia?

Ponieważ dane w ramach skrzynki kontaktowej są szyfrowane, nie ma możliwości dostępu do zgłoszenia bez kodu zgłoszenia. Utrata kodu bezpowrotnie uniemożliwia sygnaliście dostęp do zgłoszenia. Jedyną możliwością powrotu do zgłoszenia jest otwarcie nowej sprawy (nowe zgłoszenie).